Monday, December 14, 2009

pOla ayaT (baHasA meLayU),.

Terdapat 4 jenis pola ayat. Antaranya termasuklah:
FN+FN
Ayat yang subjeknya terdiri daripada frasa nama dan predikatnya juga frasa nama.

FN+FK
Ayat yang subjeknya terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa kerja.

FN+FA
Ayat yang subjeknya terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa adjektif.

FN+FSN
Ayat yang subjeknya terdiri daripada frasa nama dan prediketnya terdiri daripada frasa sendi nama.

No comments: